Header

Prawybory w Illinois

W Illinois odbywają się dziś prawybory. Lokale wyborcze czynne są od 6 rano do 7 wieczorem. W prawyborach podobnie jak w wyborach powszechnych mogą brać udział wyłącznie obywatele Stanów Zjednoczonych. Głosować mogą już 17-latkowie, ale pod warunkiem, że w dniu wyborów powszechnych będą mieli ukończone 18 lat. Wyborcy w Chicago mogą otrzymać informacje w języku polskim pod infolinią miejskiej komisji wyborczej 312-269-5702. Wyborcy mogą oddać głos w lokalu, do którego zostali przydzieleni. Głosować można także w jednej z 51 placówek wczesnego głosowania tzn. centrach wyborczych (Election Centers). Wyborcy z Chicago mogą głosować w dowolnej placówce, niezależnie od miejsca zamieszkania w mieście. Osoby, które się jeszcze nie zarejestrowały do wyborów mogą to także zrobić dziś. Konieczne jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości, co najmniej jeden z nich musi posiadać aktualny adres zamieszkania wyborcy. Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie Komisji Wyborczej Chicago chicagoelections.gov

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1