Header

Pielęgniarki odwołały strajk, uzgodniono nowy kontrakt

Przedstawiciel University of Chicago Medical Center poinformował, że udało się osiągnąć porozumienie w sprawie nowego kontraktu pielęgniarek. Tym samym odwołały one zapowiadany na czwartek jednodniowy strajk. Nie wiadomo jakie warunki ustalono, żadna ze stron nie chce ujawnić szczegółów do momentu ostatecznego zatwierdzenia umowy. Wcześniej muszą ją jeszcze przegłosować pielęgniarki. Spornymi kwestiami były nie tylko kwestie finansowe ale także sposób ustalania przez szpital grafiku pracy.

1