Header

Władze Illinois przeznaczą więcej pieniędzy na walkę z bezdomnością

Gubernator J.B Pritzker przedstawił w czwartek plan walki z bezdomnością w Illinois. Koncentruje się ona na zmniejszeniu nierówności uderzających zwłaszcza w czarnoskórą społeczność. W budżecie na nowy rok podatkowy, który rozpocznie się 1 lipca, Pritzker prosi o 250 milionów dolarów na walkę z bezdomnością w ramach inicjatywy „Home Illinois”. To o 50 milionów dolarów więcej w stosunku do wydatków przewidzianych w kończącym się roku podatkowym. Nowy plan obejmuje między innymi 2 miliony dolarów na pomoc prawną dla osób którym grozi eksmisja i 13 milionów dolarów na zmniejszenie różnic rasowych w mieszkalnictwie – w tym programy pilotażowe dla byłych więźniów i dzieci z rodzin zastępczych. „Musimy zrozumieć, że bezdomność nie jest kwestią osobistych niepowodzeń, ale historycznej dyskryminacji i barier, które doprowadziły do nierówności wśród czarnoskórych rodzin w całym kraju i także w Illinois” – powiedział Pritzker. Plan gubernatora „Home Illinois” jest częścią jego propozycji budżetowej na następny rok podatkowy i musi zostać zatwierdzony przez stanowych ustawodawców.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1