Header

Kolejne miliony na kryzys migracyjny

Władze Illinois i powiatu Cook przeznaczą kolejne miliony dolarów na kryzys migracyjny. Gubernator J.B. Pritzker i przewodnicząca Rady powiatu Cook Toni Preckwinkle zobowiązali się do przekazania łącznie 250 milionów dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone na schronienie, opiekę zdrowotną i inne usługi dla migrantów wysyłanych głównie do Chicago z Teksasu. Środki finansowe mają wystarczyć do końca roku. „Po dokładnej analizie i obliczeniach, władze stanu, powiatu i Chicago doszły do wniosku, że na utrzymanie migrantów w tym roku kalendarzowym potrzebne jest dodatkowe 321 milionów dolarów, oprócz wcześniej przyznanych funduszy” – czytamy w komunikacie prasowym wydanym przez Pritzkera i Preckwinkle. „Gubernator i przewodnicząca zobowiązali się do zainwestowania łącznie 250 milionów dolarów, aby pomóc wypełnić tę lukę”. W listopadzie stan przeznaczył już 160 milionów dolarów na pomoc dla osób ubiegających się o azyl w USA. Już wcześniej po pojawieniu się kryzysu migracyjnego w Chicago stan wyasygnował na ten cel 478 milionów dolarów. W ramach nowego zobowiązania władze Illinois obiecały 182 miliony dolarów, które zostaną ujęte w projekcie budżetu gubernatora na rok fiskalny 2025. Z kolei powiat Cook przeznaczył już ponad 100 milionów dolarów w swoim obecnym budżecie na rok budżetowy 2024 na pokrycie kosztów związanych z napływem migrantów, głównie na opiekę zdrowotną. Preckwinkle zapowiedziała dalszą współpracę z komisarzami powiatu Cook, aby przeznaczyć do 70 milionów dolarów więcej na ten wspólny plan finansowania – podano w komunikacie. Podczas czwartkowej konferencji prasowej burmistrz Chicago Brandon Johnson unikał odpowiedzi na pytania dotyczące zaangażowania władz miasta także finansowego. „Jestem wdzięczny za pomoc zarówno ze strony stanu, jak i powiatu” – powiedział Johnson. Burmistrz nie powiedział też, czy miasto przeznaczy na pomoc migrantom brakujące 71 milionów dolarów.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1