Header

Gubernator Illinois opracował plan ożywienia gospodarki

Gubernator J.B. Pritzker przedstawił pięcioletni plan rozwoju ekonomicznego Illinois. Zaznaczył, że ma on wzmocnić rolnictwo, opiekę zdrowotną i transport. „Plan ożywienia gospodarki Illinois i budowy siły roboczej przyszłości” został opublikowany w środę. Demokratyczny gubernator podkreślił, że jego celem jest zapewnienie dobrobytu w każdej dziedzinie. Plan przewiduje między innymi długoterminowy wzrost eksportu, inwestycję w badania i rozwój nowych miejsc pracy zwłaszcza dla kobiet i mniejszości rasowych. J.B. Pritzker zaznaczył, że wiele dziedzin gospodarki naszego stanu potrzebuje pomocy w dalszej ekspansji w tym kontekście wymienił rolnictwo, przemysł, technologię informatyczną, ochronę zdrowia i transport.

1