Header

Federalny grant na badania dla chicagowskiej uczelni

Uniwersytet Illinois w Chicago otrzymał 900 tysięcy dolarów od rządu federalnego. Grant przeznaczony zostanie na badania mające na celu niesienie pomocy ofiarom gwałtu. Pieniądze pochodzą z funduszu krajowego instytutu zdrowia. Chicagowska uczelnia otrzyma je w ratach w ciągu najbliższych trzech lat. Badania prowadzone będą pod nadzorem Sarahy Ullman, psycholog, profesor departamentu kryminalistyki na Uniwersytecie Illinois. Analiza ma umożliwić opracowanie systemu pomocy psychologicznej nie tylko samym ofiarom gwałtu ale także ich rodzinom. Profesor Ullman zwróciła uwagę, że wiele osób po tak traumatycznym przeżyciu nie jest w stanie kontynuować związków emocjonalnych co niekorzystnie wpływa na ich relacje z najbliższymi.

1