Header

Złe wyniki licealistów z Illinois

Poziom edukacji w szkołach średnich Illinois pozostawia wiele do życzenia – taki wniosek nasuwa się po opublikowaniu wyników testu PARCC (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers).
W badaniu internetowym uczestniczyło tylko 3 na 10 licealistów, odpowiadali oni na pytania między innymi z zakresu matematyki, literatury a także znajomości języka angielskiego. Mniej niż jeden na pięciu uczniów udzielił poprawnej odpowiedzi na pytania matematyczne – poinformowała Komisja Edukacji Illinois. Wcześniej jej przedstawiciele ostrzegli rodziców i nauczycieli , że spodziewają się niskich wyników z testu.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1