Header

Wyrok ws. R.Kelly’ego jest zasadny

Federalny sąd apelacyjny w Chicago odrzucił wniosek R.Kelly’ego dotyczący zasadności wyroku sprzed prawie dwóch lat.  Piosenkarz R.Kelly został prawidłowo skazany na 20 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci w Chicago – orzekł  w piątek federalny sąd apelacyjny. Składający się z trzech sędziów panel zauważył, że ława przysięgłych uznała pochodzącego z Chicago piosenkarza winnym tylko 7 z 13 zarzucanych mu czynów. Ława przysięgłych w 2022 roku skazała nagrodzonego Grammy piosenkarza R&B, który właściwie nazywa się  Robert Sylvester Kelly, za trzy zarzuty produkcji pornografii dziecięcej i trzy zarzuty nakłaniania nieletnich do seksu. W swojej apelacji R.Kelly argumentował, że to obowiązujący dawniej krótszy okres przedawnienia w Illinois dotyczący ścigania przestępstw seksualnych wobec dzieci powinien mieć zastosowanie do jego sprawy w Chicago, a nie obecne prawo zezwalające na oskarżenia, w przypadku gdy poszkodowana osoba nadal żyje. Piosenkarz argumentował również, że zarzuty dotyczące jednego oskarżyciela powinny być rozpatrywane oddzielnie od zarzutów związanych z trzema innymi oskarżycielami ze względu na dowody wideo, które stały się głównym punktem procesu w Chicago. Prokuratura przedstawiła podczas procesu nagranie pokazuje Kelly’ego znęcającego się nad dziewczyną. Oskarżycielka zidentyfikowana jako Jane zeznała, że gdy nagrywano wideo miała 14 lat. R.Kelly osobno odwołał się od wyroku wydanego przez sąd w Nowym Jorku, który skazał go na 30 lat więzienia.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1