Header

Rodziny w powiecie Cook mają wyższy dochód

Wiele gospodarstw domowych w powiecie Cook zanotowało w ostatnich latach wyższy dochód – wynika z danych spisu ludności. Podkreślono w nim, że powiat Cook doświadczył pozytywnych zmian w ciągu ostatniej dekady w zakresie paru kluczowych wskaźników ekonomicznych, w tym poprawy wynagrodzeń. Jednocześnie pewne rejony nadal borykają się z bezrobociem. Chicago i jego najbliższe przedmieścia zwiększyły dochody gospodarstw domowych – nawet po uwzględnieniu inflacji – i mają wyższy odsetek dorosłych z tytułem licencjata. Wskaźniki ubóstwa i bezrobocia również spadły w mieście i powiecie Cook. Wzrost gospodarczy nie jest jednak widoczny we wszystkich częściach Chicago. Od 2012 do 2022 roku, średni dochód gospodarstwa domowego w Chicago wzrósł  z 59 tysięcy dolarów do ponad 71 tysięcy po skorygowaniu o inflację w 2022 roku. W przypadku powiatu Cook średni dochód gospodarstwa domowego jest wyższy o 10 tysięcy (wzrósł z 68 do 78 tysięcy dolarów).  Ponadto odsetek osób dorosłych z czteroletnim lub wyższym wykształceniem wyższym wzrósł z 34% do 42% w Chicago a w powiecie Cook z 35% do 40%. Tymczasem bezrobocie w Chicago spadło z 12,9% do około 8,2%. W powiecie Cook  spadło natomiast z 10,1% do mniej niż 5,8%. Wskaźniki ubóstwa wśród rodzin również spadły – z 12,9% do 9,2% w mieście i z 5,2% do 4,6% w powiecie Cook.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1