Header

Prawo jazdy nie wystarczy by podróżować samolotem po USA?

Prawdopodobnie od 2016 roku mieszkańcy Illinois nie będa mogli się legitymować tylko prawem jazdy na amerykańskich lotniskach. Jak donosi „Daily Herald” w 2005 roku zgodnie z prawem federalnym zaostrzone zostały zasady bezpieczeństwa. Do nowych reguł  nie dostosowało się jednak Illinois.  W naszym stanie wyrabiając prawo jazdy  czy coś w rodzaju polskiego dowodu osobistego ( czyli ID cards) nie musimy przedstawiać aktu urodzenia . „To jeden z istotnych  federalnych przepisów, których nie wprowadziliśmy ” –  powiedział rzecznik Illinois Secretary of State. Podobny problem mogą  mieć mieszkańcy 22 innych , amerykańskich stanów. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Departamentu Bezpieczeństwa USA ( Homeland Security) wynika, że  osoby podróżujące po kraju tylko na podstawie prawa jazdy ( do wyrobienia którego nie był okazany akt urodzenia) będą musiały  posiadać jeszcze jeden dokument identyfikacyjny  –  przykładowo paszport .

1