Header

Nowe przepisy dotyczące lokowania punktów sprzedaży marihuany w śródmieściu Chicago

Rada Miasta Chicago zatwierdziła w środę plan dający radnym ze śródmieścia większą kontrolę nad tym, gdzie w ich okręgach będą otwierane nowe punkty sprzedaży marihuany. Zgodnie z przedstawionym zapisem takie lokale, które chcą otworzyć się na obszarze ograniczonym przez jezioro Michigan na wschodzie, Division Street na północy, Halsted Street na zachodzie i Roosevelt Road na południu, uzyskałyby zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym zatwierdzone przez Radę Miasta, zamiast obecnego procesu uzyskiwania zgody od rady zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie pozwoliłoby również, aby punkty sprzedaży marihuany otwierające się w centrum miasta znajdowały się w odległości 500 stóp od szkół, w przeciwieństwie do reszty miasta. Radny Bill Conway z 34. okręgu, który sponsorował zapis, powiedział, że radni reprezentujący centrum miasta znają swoje okręgi lepiej niż rada zagospodarowania przestrzennego, a środek ten dałby im większą kontrolę nad tym, gdzie firmy zajmujące się sprzedażą marihuany mogą otwierać swoje placówki w centrum miasta. Zwolennicy rozporządzenia argumentowali również, że skróci ono czas i zmniejszy środki finansowe potrzebne do otwarcia punktów sprzedaży marihuany w centrum miasta, ponieważ proces zatwierdzania przechodzi przez Radę Miasta, a nie przez komisję ds. zagospodarowania przestrzennego.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1