Header

Mniej uczniów niż zapewniał burmistrz Emanuel kończy publiczne szkoły średnie

W ciągu ostatnich czterech lat spadła liczba uczniów CPS, którym udaje się ukończyć edukację w szkołach średnich. To kolejny cios dla Chicagowskich Szkół Publicznych, które już zmagają się z ogromnym deficytem budżetowym a inne są zamykane. Pod znakiem zapytania stanęły liczby podane w styczniu tego roku, kiedy to trwała kampania wyborcza o fotel burmistrza.
Rahm Emanuel, któremu udało się wygrać reelekcję zapewniał, że wzrósł poziom edukacji w CPS o czym miały świadczyć liczby uczniów otrzymujących dyplom ukończenia szkoły średniej. Okazuje się jednak, że była to przysłowiowa „kiełbasa wyborcza” a realia są zupełnie inne. CPS i Emanuel zgodnie twierdzili, że publiczne szkoły średnie ukończyło w roku szkolnym 2013-14 rekordowo bo 69,4 procent młodych ludzi kiedy rzeczywiście liczba ta wyniosła 66,3 procent. Burmistrz zapewniał o wysokim poziomie edukacji w CPS, o uczniach otrzymujących stypendia naukowe . Niestety uzdolnionych uczniów nie jest wielu, podnoszą oni dane statystyczne ale nie można zapomnieć o zdecydowanej większości młodych ludzi, którzy wymagają większego nakładu czasu nauczycieli by czegoś się nauczyć. To jednak będzie coraz trudniejsze, zważywszy na problemy finansowe CPS a co za tym idzie zwolnienia z pracy nauczycieli.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1