Header

Mieszkańcy Chicago o małych dochodach będą mogli wynajmować Divvy za 5 dolarów na miesiąc

Mieszkańcy Chicago z niskimi dochodami będą mogli za jedyne 5 dolarów na miesiąc nabyć miesięczną kartę na wynajem popularnych, niebieskich rowerów. Divvy – bo o nich mowa rozpoczynają nową akcję pod hasłem „Divvy dla wszystkich” . Osoby, których roczny dochód nie przekracza 35 tysięcy dolarów i nie posiadają kart kredytowych ani debetowych będą mogły starać się o kartę stałego członka , której miesięczny koszt wyniesie 5 dolarów. To ogromna zniżka, zważywszy na fakt, że pozostali właściciele kart uprawniających do korzystania z rówerów płacą 75 dolarów. Na razie zniżkowe karty członkowskie w ramach
„ D4E” będą wydawane tylko na rok. W oświadczeniu wydanym przez burmistrza Rahma Emanuela czytamy, że Divvy stały się niezwykle popularne w naszym mieście i wszyscy mieszkańcy zasługują na możliwość korzystania z tego ekologicznego środka transportu. Przypomnijmy, że w tym roku Divvy dodały 175 stacji, niebieskich rowerów w Wietrznym Mieście jest już ponad 4,750 i w dalszym ciągu ich przybywa.

1