Header

Gubernator Quinn ułaskawił abolicjonistów

Pat Quinn do listy ułaskawionych dodał 3 nazwiska. Decyzję gubernatora można bez wątpienia nazwać historyczną, bo prawo łaski a raczej  oczyszczenia nazwiska zastosował wobec  osób, które w XIX wieku ukrywały zbiegłych niewolników lub im pomagały. W Illinois niewolnictwo zniesiono w 1824 roku, ale pomoc osobom, które uciekły z innych stanów  i były niewolnikami wciąż była tu karana. Doktor Richard Eels mimo restrykcji udzielił wsparcia setkom , zbiegłych niewolników. Doktor Eels przez ponad 10 lat walczył w federalnym,  Najwyższym Sądzie Apelacyjnym  o sprawiedliwość, nie doczekał się jednak wyroku, gdyż w trakcie rozprawy zmarł. “Walka z niewolnictwem czy pomoc tym ludziom była bardzo ryzykowna, można było wóczas dużo stracić” – powiedziała wicegubernator, Sheila Simon. Dodała, że osób ułaskawionych nie ma wprawdzie już wśród nas, ale warto uhonorować je za odwagę i postawę godną bohatera. Pozostałe , dwie osoby ułaskawione przez gubernatora Quinna to Julius i Samuel Willard, skazani w 1843 roku za ukrywanie zbiegłego niewolnika.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1