Header

Gubernator J.B. Pritzker wysyła do Chicago „strażników pokoju”

Gubernator Illinois J.B. Pritzker ogłosił we wtorek utworzenie ogólnomiejskiej jednostki w Chicago, która będzie rozmieszczać „strażników pokoju” w celu zapewnienia wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Citywide Crisis Prevention & Response Unit (CPRU) będzie miała ponad 30 tzw. strażników pokoju i współpracowników, aby „zapewnić niezbędną pomoc w deeskalacji, rozwiązywaniu konfliktów i wsparciu kryzysowym w całym Chicago”. „Najważniejszą pracą, jaką wykonujemy, jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym społecznościom, a to kolejny ważny krok w kierunku przeciwdziałania przemocy i konfliktom poprzez oparte na badaniach podejście skoncentrowane na społeczności” – powiedział gubernator Pritzker. Dodał, że stan kreatywnie wykorzystuje swoje fundusze, aby znaleźć skuteczne rozwiązania bieżących problemów, przed którymi stoi Chicago. Powołana przed weekendem z okazji Dnia Pamięci (Memorial Day) jednostka będzie na stałe działać w Chicago. „CPRU jest niezbędnym narzędziem w utrzymaniu bezpieczeństwa naszych społeczności, ponieważ osoby te wnoszą nieocenioną wiedzę i orientację, które pozwalają nam ograniczyć konflikt przed jego eskalacją, dzięki czemu jesteśmy proaktywni w zwalczaniu przyczyn brutalnych przestępstw” – powiedział z kolei burmistrz Brandon Johnson. Dodał, że przygotowując się do weekendu Dnia Pamięci i rozpoczęcia sezonu letniego w Chicago, niezwykle ważne jest, abyśmy mieli jak najwięcej zainteresowanych stron, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta. Podczas świątecznego weekendu Memorial Day 2022 w Chicago postrzelonych zostało 50 osób w tym 9 śmiertelnie. Miejski departament policji zapowiedział już wdrożenie bezpiecznego planu na nadchodzący weekend, w ramach którego oddelegowanych zostanie między innymi więcej patroli w rejon śródmieścia.

1