Header

Czy myśliwi będą mogli stosować drony do tropienia zwierzyny?

Legislatura Illinois debatuje nad wprowadzeniem ustawy, zakazującej  myśliwym używania dronów. Miłośnicy łowienia ryb także zgodnie z rozporządzeniem nie mogliby stosować tych małych, bezzałogowych samolotów. „Nie możemy zastępować instynktu łowieckiego wynalazkami cywilizacji” – powiedziała jedna z autorek ustawy, stanowa senator Julie Morrison. Wykorzystanie dronów do polowań wzbudziło już gorącą debatę nie tylko wśród  polityków ale także przedstawicieli organizacji broniących praw zwierząt. Ci ostatni uważają, że to okrutne tropić dzikie zwierzęta przy pomocy dronów, myśliwi mają wtedy zbyt ułatwione zadanie . „Daje to myśliwym nieuczciwą przewagę” – powiedział Tim Brass, rzecznik organizacji   Backcountry Hunters & Anglers.”Polowanie wiąże się z tropieniem zwierzyny tradycyjnymi metodami, to właśnie daje myśliwym satysfakcję, nie odbierajmy im jej” – dodał Brass. Jeżeli ustawa zostanie zatwierdzona przez władze Illinois, wówczas stanowy Departament Zasobów Naturalnych (Department of Natural Resources) będzie miał prawo skonfiskować drony osobom, używającym  ich do polowania czy łowienia ryb, przewidziano  też grzywnę w wysokości 2.500 tys. dolarów a nawet karę więzienia do 1 roku. Warto dodać, że zakazy stosowania dronów podczas polowań obowiązują  już na Alasce, w Kolorado,  Idaho, Montanie, Michigan  a tkaże w Wisconsin.

1