Header

Zwierzęta w chicagowskich schroniskach nie będą zabijane

Radni Chicago opracowali ustawę ustanawiającą miejskie schroniska dla zwierząt placówkami, w których nie będą one zabijane. Głównymi autorami rozporządzenia są radny Ed Burke i Ray Lopez. Poparło go w sumie 30 radnych. Eutanazja byłaby tylko możliwa w przypadku zwierząt poważnie chorych i stanowiących zagrożenie. W marcu tego roku Rada Miasta Chicago zatwierdziła rezolucję, zgodnie z którą miejskie schroniska dla zwierząt stosują protokół adopcyjny wykluczający zabijanie podopiecznych. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta władze Wietrznego Miasta będą musiały zwiększyć budżet na utrzymanie tych ośrodków. W przyszłorocznym budżecie przewidziano 6.3 mln dolarów na schroniska dla zwierząt. Kwota ta powinna wystarczyć na ich funkcjonowanie.

1