Header

Związek Nauczycieli Chicago wstępnie opowiedział się za strajkiem

Chicagowski Związek Zawodowy Nauczycieli (CTU) przeprowadził próbne głosowanie, w którym 97 procent członków opowiedziało się za strajkiem. Powodem akcji protestacyjnej jest plan zwolnienia 5 tysięcy nauczycieli. Nie podano daty, kiedy odbędzie się właściwe głosowanie, związek potrzebuje aprobaty 75 procent członków by rozpocząć akcję protestacyjną. Z przeprowadzonej wśród nauczycieli ankiety wynika, że zdecydowana większość wątpi, iż prezes CPS, Forrest Claypool będzie w stanie zaradzić problemom finansowym z jakimi borykają się szkoły publiczne.
Rzecznik CPS po opublikowaniu rezultatów próbnego głosowania zwrócił się do nauczycieli i związkowców o wspólne udanie się do Springfield, by domagać się tam obiecanej pomocy finansowej. Zarząd Chicagowskich Szkół Publicznych liczy na prawie 500 milionów dolarów dofinansowania z budżetu Illinois, nie jest to możliwe ponieważ budżet nadal nie został zatwierdzony. Jeżeli pieniądze nie wpłyną na konto CPS wówczas w lutym pracę może stracić aż 5 tysięcy nauczycieli.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1