Header

Zmiany w sposobie karania uczniów

Komisja edukacji Illinois rozważa wprowadzenie nowych zasad w przypadku stosowania kar wobec uczniów, którzy zagrażają bezpieczeństwu innych. Chodzi o tzw. ciche pokoje, do których odsyłano młodych ludzi. Takie kary stosowane są wobec agresywnie zachowujących się uczniów. Jednak raport, opublikowany w ubiegłym miesiącu przez gazetę „Chicago Tribune” dowodzi, że szkoły często nadużywają tego typu metod dyscyplinowania uczniów. Wielu z nich pod wpływem stresu płakało, uderzało głową w drzwi i ściany błagając o wypuszczenie z pomieszczenia w którym zostali odosobnieni. Od 20 listopada w szkołach wprowadzono tymczasową zmianę w karaniu uczniów. Pokoje te nie mogą być zamykane na klucz, wraz z ukaranym uczniem ma w nim przebywać osoba dorosła a co 15 minut inny opiekun ma sprawdzać czy uczeń nadal wykazuje agresywne zachowanie. Do 4 lutego komisja edukacji Illinois przyjmuje publiczne opinie na temat zmian w systemie karania przy zastosowaniu pomieszczeń do odosobnienia w szkołach.

1