Header

Zmiany w odnawianiu pozwoleń na broń

Policja stanowa Illinois zmieniła tymczasowo zasady przedłużania pozwoleń na broń czyli kart FOID. Obowiązują one od czwartku 9 kwietnia do czasu zakończenia stanowego nakazu „stay-at-Home”. Policja poinformowała, że wielu posiadaczy broni obawiało się, że nie będzie w stanie na czas odnowić pozwoleń na broń w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Posiadacze kart FOID, którzy złożą wniosek o odnowienie pozwolenia zachowają jego ważność nie tylko przez cały czas obowiązywania ograniczeń w Illinois ale również 12 miesięcy po ich zakończeniu. Podobnie będzie w przypadku osób posiadających licencje CCL na noszenie broni. Ponadto w przypadku tych ostatnich nie będzie wymagane okazanie zaświadczenia przejścia 3-godzinnego szkolenia, koniecznego do odnowienia licencji. Posiadacze pozwoleń na noszenie broni będę je musieli przedstawić w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu nakazu „stay-at-Home”. Przypomnijmy, że w Illinois obowiązuje on do 30 kwietnia.

1