Header

Zły stan techniczny chicagowskich taksówek

Chicagowskie taksówki pozostawiają wiele do życzenia w zakresie bezpieczeństwa, w wielu z nich hamulce wymagają natychmiastowej wymiany – wynika z inspekcji przeprowadzonej przez miejskiego inspektora generalnego. Audyt firm, do których należą taksówki został zlecony przez Department of Business Affairs and Consumer Protection. W raporcie podkreślono, że stosowana jest zasada “zero tolerancji” dla niebezpiecznego transportu i dlatego samochody wykorzystywane do przewozu pasażerów muszą być jak najszybciej naprawione. Inspektor miejski zaznaczył, że podczas kontroli natrafiono na inne usterki , między innymi uszkodzone wnętrza taksówek czy brak sprawnej sygnalizacji świetlnej. Wykaz niesprawnych taksówek przekazano też Departamentowi Policji Chicago.

1