Header

Zestawienie najniebezpieczniejszych zawodów w USA

Federalny departament pracy opublikował doroczny raport na temat najniebezpieczniejszych zawodów w USA. Każdego roku poważne obrażenia odnosi setki osób. W 2016 z tego powodu zmarło 5 190 pracowników. W opublikowanym zestawieniu uwzględniono 15 niebezpiecznych zawodów. Na pierwszym miejscu jest drwal, podczas pracy przygniecionych przez drzewa zginęło 91 pracowników. Na drugim miejscu niebezpiecznych zawodów jest rybak (24 wypadki śmiertelne), na trzecim piloci i inżynierowie obsługujący samoloty ( rocznie ginie ich co najmniej 74), na czwartym dekarze (ponad 100 osób rocznie spada z dachów) a na piątym śmieciarze. Na dalszych pozycjach znalazły się takie zawody jak: robotnicy fabryk stali i żelaza, kierowcy i dostawcy firm transportowych, farmerzy, osoby zatrudnione w branży budowlanej i wydobywczej, mechanicy, robotnicy drogowi, policjanci i elektrycy zajmujący się naprawą linii wysokiego napięcia.

1