Header

Zarzuty pod adresem chicagowskiej policji

Departament Policji Chicago został oskarżony przez American Civil Liberties Union o łamanie podstawowych zasad Konstytucji USA. Dlaczego? Z danych organizacji wynika, że policja podczas zatrzymań kieruje się …uprzedzeniami rasowymi. „Na 250 tysięcy osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji w Chicago aż 70 procent to Afroamerykanie, zdecydowana większość to niewinni ludzie” – powiedział dyrektor oddziału Illinois ACLU ds. prawnych , Harvey Grossman. Przypomniał , że Afroamerykanie stanowią około 32 procent mieszkańców Wietrznego Miasta. Na zarzuty o rasowe uprzedzenia odpowiedział szef chicagowskiej policji, Garry McCarthy: „Podstawą każdej kontroli jest tylko fakt złamania prawa lub podejrzenia, że mogło dojść do jego naruszenia a nie inne przesłanki”.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1