Header

Zarządzenie CPS na wypadek koronawirusa

Wobec rosnącego zagrożenia epidemii koronawirusa zarząd Chicagowskich Szkół Publicznych (CPS) ogłosił plan awaryjny. Zaapelował też do rodziców i do uczniów aby jeżeli są chorzy pozostali w domu. W przypadku przyjścia do szkoły chorego ucznia natychmiast zostanie on odesłany do domu a jego rodzice zostaną o tym powiadomieni z zaleceniem zabrania go. Nieobecność chorych uczniów nie będzie wpisana do ich szkolonych kart –   poinformowało CPS. Pracownicy szkół czy też uczniowie, którzy podróżowali w rejony, gdzie wystąpiła zwiększona liczba zachorowań na COVID-19 powinni zostać w domu przez 14 dni. Rodzice otrzymali oficjalne noty od CPS do których dołączono list stanowego departamentu zdrowia, w którym znalazły się informacje na temat koronawirusa, jego objawów, zasad higieny oraz leczenia. CPS nie wyklucza, że w przypadku pojawienia się większej liczby zachorowań może podjąć decyzję o zamknięciu szkół.

1