Header

Wyznaczono datę głosowania nauczycieli CPS nad nowym kontraktem

Związek Zawodowy Nauczycieli (CTU) przeprowadzi głosowanie nad kontraktem, ustalonym z władzami Chicago. Ponad 25 tysięcy nauczycieli zrzeszonych w CTU weźmie udział w głosowaniu wyznaczonym na 14 i 15 listopada. Odbędzie się ono w szkołach, w których pracują oraz w siedzibie głównej związku w West Town. W ramach umowy z zarządem Chicagowskich Szkół Publicznych (CPS) uzgodniono między innymi zmniejszenie liczebności klas, zatrudnienie w każdej szkole pielęgniarek i psychologów a także osiągnięto porozumienie co do podwyżki płac nauczycieli. Strajkowali oni 11 dni. W tym czasie zajęć nie miało ponad 300 tysięcy uczniów szkół publicznych. Władze miasta zgodziły się, że nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za 5 dni strajku.

1