Header

Wystawa w Daley Center poświęcona Polakom, którzy ratowali Żydów

Od poniedziałku w Daley Center oglądać można bliską sercu Polaków wystawę. W śródmieściu Chicago otwarto bowiem ekspozycję, poświęconą naszym rodakom, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów przed zagładą. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Konsulatu RP. Na wystawie zatytułowanej: „Z narażeniem życia – Polacy raujący Żydów podczas zagłady („They Risked Their Lives – Poles Who Saved Jews During The Holocaust” ) zgromadzono zdjęcia i relacje , dokumentujące niezwykłe poświęcenie Polaków. Faktycznie jak wskazuje sam tytył ekspozycji Polacy ryzykowali własne życie by ocalić Żydów przed Holokaustem. Wystawa w Daley Center czynna będzie do najbliższego piątku.

1