Header

Wychowanie dzieci w USA kosztuje coraz więcej

Średni koszt wychowania dziecka od urodzenia do 18. roku życia wynosi obecnie w USA 237 482 dolary. Według raportu LendingTree, wychowanie dziecka z roku na rok staje się coraz droższe, a gospodarstwa domowe wydają duże kwoty między innymi na opiekę zdrowotną i edukację. Inflacja jaką wciąż odczuwamy jest na tyle poważna, że według raportu średni roczny koszt wychowania dziecka w 2021 r. wyniósł w Stanach Zjednoczonych 21 681 dolarów czyli o 20% więcej w porównaniu z 2016 r. Jednak kosztorys podany przez LendingTree dotyczy jedynie podstawowych opłat związanych z wychowaniem dzieci jak mieszkanie, żywność, odzież, opieka nad dziećmi, transport i ubezpieczenie zdrowotne. W tym zestawieniu nie ujęto innych wydatków związanych choćby z uprawianiem przez dzieci sportu, opłat za zajęcia pozalekcyjne czy rosnących kosztów edukacji po ukończeniu szkoły średniej. Matt Schulz, główny analityk kredytowy LendingTree, zwrócił uwagę, że zwiększone koszty mogą być powodem, dla którego coraz więcej osób opóźnia założenie rodziny lub rezygnuje z posiadania dzieci.

1