Header

Wniosek o zniesienie zakazu picia alkoholu w pociągach

Ustawodawcy Illinois chcą znieść regulację zakazującą picia alkoholu w pociągach. Przepis z 1911 roku znany też jako akt Railroad Intoxicating Liquor miałby zostać anulowany na podstawie projektu przedstawionego przez demokratyczną senator Laurę Ellman. Zaznaczyła ona, że czasy prohibicji już się dawno skończyło i wielu przewoźników w pociągach dalekobieżnych oferuje w swoim menu napoje alkoholowe. Zgodnie z prawem Illinois podawanie ich jest jednak zabronione. Projektem ustawy nr. 2961 zajmuje się obecnie senacka komisja ds. transportu.

1