Header

Władze powiatu Cook planują podwyżkę pdatku od sprzedaży benzyny

Komisarz powiatu Cook proponuje podniesienie podatku od sprzedaży paliwa. Pieniądze uzyskane w ten sposób miałby zostać przeznaczone na program tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych ludzi zagrożonych przemocą. Richard Boykin powiedział, że podnosząc podatek o 4 maksymalnie 6 centów dla przeciętnego kierowcy oznacza , że będzie musiał dodatkowo wydać 28 dolarów rocznie jednak w sumie do kasy powiatu Cook mogłoby wpłynąć prawie 50 milionów dolarów. Pieniądze miałyby zostać przekazane na program stabilizacji przemocy (Community Stabilization and Anti-Violence Act of Cook County). Projekt podniesienia podatku od sprzedaży paliwa zostanie przedstawiony na forum rady powiatu Cook 13 kwietnia, jeżeli zostanie zatwierdzony mógłby wejść w życie już od 1 lipca tego roku.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1