Header

Władze Illinois przeznaczyły 17 milionów dolarów na stypendia dla studentów stanowych uczelni

Trzy uczelnie wyższe finansowane z budżetu Illinois otrzymają 17 milionów dolarów doraźnej pomocy – zdecydowała stanowa Komisja Edukacji. Pieniądze pozwolą na dalszą wypłatę stypendiów naukowych i socjalnych studentom z niskimi dochodami. Trwający od ponad dwóch lat kryzys budżetowy Illinois spowodował ogromne cięcia w wydatkach na edukację. Jesienią tego roku wyjątkowo mała liczba osób – tylko 86 – zapisała się na pierwszy rok studiów na Chicago State University. O 32 procent spadł zarazem nabór w porównaniu do 2015 roku. Powodem jest impas budżetowy, który zniechęcił wielu młodych ludzi do wybrania dalszej nauki na uczelniach finansowanych przez nasz stan. Konieczne były zwolnienia pracowników naukowych i administracyjnych by uczelnie z ograniczonymi finansami w dalszym ciągu mogły zapewniać edukację studiującym już tam osobom. Dodajmy, że Western Illinois University otrzyma 8.4 mln dolarów doraźnej zapomogi, Eastern Illinois University – 5.6 mln dol a State University z siedzibą w Chicago – 3 mln dolarów.

1