Header

Władze Illinois chcą skończyć z emisją tlenku etylenu

Legislatura Illinois chce ograniczyć emisję tlenku etylenu. Kongreswoman Rita Mayfield powiedziała, że nowe przepisy mogą zostać zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów i Senat już w przyszłym miesiącu. Zgodnie z projektem ustawy jaki wpłynął do Springfield do 2021 roku w naszym stanie miałaby zostać wyeliminowana emisja tlenku etylenu, stosowanego do sterylizacji przez prywatne zakłady a do 2022 roku także przez szpitale. Zgodnie z ustawą wymagana będzie ponadto informacja od agencji ochrony środowiska Illinois (EPA) odnośnie tego które zakłady stosują tlenek etylenu i jaki ma on wpływ na środowisko naturalne. EPA poinformowała, że zapoznaje się z projektem ustawy. Mayfield powiedziała, że zakłady takie jak Sterigenics zanieczyszczają powietrze i stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców dlatego konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków.

1