Header

Władze Chicago w marcu rozpoczną wydawanie miejskich ID

Władze Chicago przedstawiły projekt miejskiego dowodu tożsamości czyli ID. Dokument o nazwie CityKey wydawany głównie z myślą o imigrantach bez stałego pobytu w USA dostępny będzie w marcu przyszłego roku. Jednak o ID będą mogły starać się także osoby, które opuściły więzienie, bezdomni czy weterani a więc także posiadający amerykańskie obywatelstwo. Wiele z tych osób nie ma stałego adresu zamieszkania co z kolei jest problemem choćby w znalezieniu pracy. Pierwsze 100 tysięcy miejskich dowodów tożsamości wydanych zostanie bezpłatnie. Za pozostałe dorośli zapłacą 10 dolarów a osoby, które nie ukończyły 17 lat tylko 5 dolarów. ID za darmo otrzymają osoby starsze. Przeciwnicy wydawania głównie nieudokumentowanym imigrantom takiego ID krytykują władze miasta z powodu dodatkowych kosztów, jakie poniesie budżet Chicago. Pojawiły się też obawy, czy dane tych osób będą odpowiednio zabezpieczone i nie trafią przykładowo do służb imigracyjnych.

1