Header

Władze Chicago skrytykowane za niezwolnienie policjanta powiązanego z Proud Boys

Cywilna organizacja obrońców praw człowieka skrytykowała burmistrz Chicago Lori Lightfoot i nadkomisarza miejskiego departamentu policji Davida Browna za to, że nie zwolnili policjanta powiązanego z Proud Boys. Southern Poverty Law Center (SPLC) wysłało list do burmistrz i do CPD (Chicago Police Department) z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie decyzji zgodnie z którą funkcjonariusz powiązany z Proud Boys został tylko zawieszony w wykonywaniu obowiązków. SPLC w liście stwierdziło, że Robert Bakker „powinien zostać zwolniony za aktywny udział w działaniach ekstremistycznych i skłamanie na temat swojego postępowania”. Organizacja zwróciła się też do władz Chicago o przyjęcia jasnej i jednoznacznej polityki oraz procedur zabraniających pracownikom miasta aktywnego łączenia się z grupami ekstremistycznymi i propagującymi nienawiść. W listopadzie Bakker został zawieszony na 120 dni. Do aktywnej służby w policji wróci 1 marca. Antyfaszystowscy aktywiści ujawnili Bakkera jako współpracownika Proud Boys w maju 2020 roku, publikując prywatną korespondencję między nim a znanymi członkami grupy. Podczas wszczętego postępowania wyjaśniającego okazało się, że Robert Bakker nie powiadomił departamentu o agentach FBI przybyłych do Central District cztery miesiące wcześniej w celu przesłuchania go w sprawie jego powiązań z grupą. Początkowo otrzymał pięciodniowe zawieszenie za nieujawnienie rozmowy. Sprawą zajęła się też inspektor generalna Deborah Witzburg. W listopadzie 2020 roku napisała list, w którym stwierdziła, iż śledczy przeoczyli obciążające dowody i zauważyła, że Bakker złożył „niespójne oświadczenia” w FBI, jak również w biurze spraw wewnętrznych departamentu policji Chicago. Z kolei CPD w wydanym oświadczeniu zaznaczyło, że prowadzi politykę zero tolerancji dla każdego ze swoich członków związanych z grupami propagującymi nienawiść i że jeśli pojawią się jakiekolwiek informacje prowadzące do nowych zarzutów w sprawie Bakkera, zostaną one zbadane.

1