Header

Więźniowie i strażnicy wśród zarażonych koronawirusem

Biuro szeryfa powiatu Cook poinformowało, że u kolejnych więźniów i pracowników zakładów penitencjarnych potwierdzono koronawirusa. COVID-19 wykryto u 24 więźniów i 9 strażników. W sumie nowym patogenem zarażonych jest już 89 osób odbywających kary w więzieniu podlegającym szeryfowi powiatu Cook. Nie ma jeszcze wyników testów przeprowadzonych u następnych 63 więźniów. W oświadczeniu wydanym przez biuro szeryfa zaznaczono, że na bieżąco monitorowany jest stan tych osób i o zakażeniach poinformowano krajowe centrum ds. chorób i ich zapobiegania.

1