Header

Więzienie powiatu Cook ma problemy ze strażnikami

Więźniowie odbywający karę w zakładzie penitencjarnym powiatu Cook w Chicago w niedzielę mieli ograniczoną możliwość poruszania się. Ze względu na zbyt małą liczbę strażników władze zakładu penitencjarnego zdecydowały się na taki krok, podyktowany zresztą bezpieczeństwem więźniów i pracujących tam osób. Nie wiadomo ilu strażników nie stawiło się w niedzielę do pracy. Więźniowie mogli opuszczać cele tylko w przypadku gdy konieczne było udzielenie im pomocy medycznej lub na wcześniej zaplanowane widzenie. Nie po raz pierwszy wprowadzono bardziej restrykcyjne zasady na teranie tego zakładu penitencjarnego. Podobnie było w styczniu tego roku, kiedy to także w pracy nie zjawiło się 18 procent strażników więziennych.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1