Header

Więzień zakażony małpią ospą

W więzieniu powiatu Cook wykryto jeden przypadek małpiej ospy. Z podanych we wtorek informacji wynika, że osoba ta zaraziła się przed przyjęciem do zakładu penitencjarnego. Więzień został poddany kwarantannie i jest monitorowany. Zarządzono też sprawdzenie z kim miał wcześniej kontakt by ustalić od kogo się zaraził. Departament zdrowia publicznego powiatu Cook stwierdził, że istnieje małe ryzyko rozniesienia się małpiej ospy pomiędzy pozostałymi więźniami i pracownikami zakładu penitencjarnego. Dodajmy, że w Illinois do tej pory potwierdzono 344 przypadki małpiej ospy z czego ponad 200 w Chicago.

1