Header

Wielu nowych strażaków i niewielu policjantów

O ponad stu nowych funkcjonariuszy wzbogacił się chicagowski Departament Straży Pożarnej. Na Navy Pier odbyła się uroczystość przyjęcia do służby strażaków i ratowników medycznych, którzy ukończyli kurs przygotowawczy. Nowych funkcjonariuszy ma również Departament Policji Chicago.

Przemawiając do nowych funkcjonariuszy komisarz straży pożarnej Annette Nance-Holt uprzedziła ich o rzeczywistym przebiegu służby. Jak podkreśliła, żadne książki, ani ćwiczenia nie są w stanie przygotować nikogo na wyznawania jakie stawia każdy kolejny dzień pracy. Poradziła nowym funkcjonariuszom, aby starali się nie „zabierać pracy do domu”.

Burmistrz Chicago zwróciła z kolei uwagę na różnorodność rasową przyjętych do służby strażaków i ratowników. „Czternastu z was ukończyło szkołę publiczną, dziewięciu to kobiety, 14 to Murzyni, 19 to Latynosi, a trzech to Azjaci” – powiedziała Lightfoot.

Wcześniej tego samego dnia w tym samym miejscu Departament Policji Chicago przyjął 46 nowych funkcjonariuszy – to powolny wzrost dla departamentu, który zmniejszył liczbę policjantów o 2,000.

Wśród absolwentów chicagowskiej akademii policyjnej 26% stanowią kobiety, a 78% to osoby kolorowe.

Fot: CFMedia

1