Header

Wielkie Jeziora pokryte lodem

Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie znowu skute są …lodem. Do środy 84.5 proc. jeziora: Górne, Huron, Michigan, Erie i Ontario były pokryte taflą lodową. Utrzymująca się niska temperatura spowodowała, że nawet te ogromne rozlewiska wodne skuł lód. W ubiegłym roku 92.5 procent pięciu , wielkich jezior pokrytych było lodem i jeżeli mróz w dalszym ciągu się utrzyma, to wkrótce lodem pokryte zostaną kolejne akweny – przewidują pracownicy Great Lakes Environmental Research Laboratory. Do tej pory taflą lodu największa powierzchnia Wielkich Jezior została skuta w 1970 roku. Drugi rok z rzędu wyjątkowo mroźna aura przyczyniła się do pokrycia tak dużej powierzchni amerykańskich jezior lodem. Wpłynąć to może na utrudnienia w żegludze.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1