Header

Więcej czasu na odnowienie prawa jazdy

Do 1 sierpnia tego roku biuro sekretarza stanu Illinois przedłużyło termin odnawiania prawa jazdy i stanowego ID. Osoby, których ważność pozostałych dokumentów dobiega końca mogą je zaktualizować na stronie internetowej cyberdriveillinois.com. Mowa tu między innymi o tablicach rejestracyjnych. Osoby kwalifikujące się do odnowienia prawa jazdy bez konieczności zdawania egzaminu również mogą wypełnić odpowiednią aplikację i otrzymają dokument pocztą. Nie dotyczy to jednak osób, które posiadają komercyjne prawo jazdy i zezwolenie na zdawanie prawa jazdy CDL. Ze względu na pandemię koronawirusa przedłużono także o rok termin do kiedy wszyscy obywatele USA powinni zaopatrzyć się w tzw. REAL ID. Od 1 października 2021 roku dokument ten będzie wymagany przy wejściu do budynków federalnych lub w przypadku pasażerów korzystających z lotów krajowych. Osoby, które nie będą posiadać takiego dokumentu muszą dodatkowo okazać paszport. REAL ID wydawane jest przez placówki Illinois Secretary of State Driver Services. Przy składaniu wniosku konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w tym numer Social Security i dodatkowe dwa dokumenty w celu weryfikacji nie tylko adresu zamieszkania ale także tego, że jesteśmy rezydentami USA.

1