Header

Wezwanie do bojkotu firmy Coca-Cola i Fair Oaks Farms

W Stanach Zjednoczonych zaplanowano protesty wzywające do bojkotu kompani Coca-Cola, współpracującej z farmą Fair Oaks Farms. W ubiegłym tygodniu o tej farmie z Indiany zrobiło się głośno po ujawnieniu nagrania na którym widać jak niektórzy jej pracownicy znęcają się nad zwierzętami. Sklepy Jewel-Osco zdecydowały się wraz z paroma innymi na wycofanie mleka i innych produktów Oaks Farms ze swoich półek. Farma wstrzymała na tydzień dostawy. Jak poinformowała w wydanym oświadczeniu w ciągu najbliższych dni planuje serię spotkań z pracownikami, podczas których wprowadzone zostaną bardziej stanowcze zasady postępowania. Przeprowadzone zostaną także dodatkowe szkolenia pracowników.

1