Header

Ważna decyzja chicagowskiego sądu w sprawie cywilnych praw osób innej orientacji seksualnej

Federalny sąd apelacyjny w Chicago jako pierwszy w kraju zdecydował we wtorek, że pracownicy o innej orientacji seksualnej czyli LGBT chronieni są przed dyskryminacją na podstawie Aktu o prawach cywilnych z 1964 roku ( Civil Rights Act). Decyzję podjął panel 11 sędziów 7. apelacyjnego sądu okręgowego. Dotyczyła ona konkretnie skargi złożonej przez byłą nauczycielkę college’u z Indiany, Kim Hively, która twierdzi, że została zwolniona z pracy ponieważ jest lesbijką. W 2009 roku po tym jak na parkingu szkoły w samochodzie pocałowała swoją partnerkę, została wezwana do gabinetu dyrektora, który zarzucił jej nieprofesjonalne i niemoralne zachowanie. Przez ostatnie lata Hively walczyła o swoje prawa, w tym o należną jej zapłatę. W 2013 złożyła pozew cywilny, w którym stwierdziła, że ze względu na swoją orientację seksualną pozbawiona została wynagrodzenia. W wydanym wyroku 8 chicagowskich sędziów przychyliło się do skargi kobiety a trzech stwierdziło, że nie ma ona uzasadnienia prawnego. Mimo to wyrok jest ważny i stał się precedensem, na który będą mogły powoływać się inne sądy w tym w Indianie i Wisconsin, gdzie toczą się podobne procesy.

1