Header

W USA spada wskaźnik urodzeń

Coraz więcej Amerykanów deklaruje, że nie chce mieć dzieci. Wpływ na to mają głównie warunki ekonomiczne – wynika z raportu opublikowanego przez Pew Research Center. 44 procent osób w wieku od 18 do 49 lat, biorących udział w badaniu stwierdziło, że nie planuje dzieci lub nie zamierza ich mieć. To o 7 procent więcej niż w badaniu przeprowadzonym w 2018 roku. Ponad 56 procent uczestników badania poniżej 50. roku życia powiedziało, że nie zamierza mieć dzieci bo po prostu ich nie chce. Z danych Krajowych Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wynika, że w ubiegłym roku wskaźnik urodzeń spadł w USA o 4 procent. Trend ten obserwowany jest już od paru lat. CDC zauważa, że jeżeli niski wskaźnik urodzeń utrzyma się może to stworzyć poważny problem w przyszłości. Duże znaczenie na decyzję o założeniu rodziny mają nie tylko pogarszające się warunki ekonomiczne ale także pandemia. Warto dodać, że jeszcze 30 lat temu średnio jedna kobieta w Stanach Zjednoczonych rodziła 2.1 dzieci a obecnie 1.6 dzieci.

1