Header

W Prospect Heights znaleziono dużą kwotę pieniędzy

Policja z Prospect Heights poszukuje właściciela znacznej sumy pieniędzy. Do komisariatu przyniósł ją uczciwy znalazca. Policja nie podała jaka to kwota ani gdzie pieniądze zostały znalezione. W wydanym komunikacie zaznaczono, że zostaną one zwrócone prawowitemu właścicielowi, który udzieli dokładnych informacji na temat sumy a także gdzie pieniądze zostały zgubione. „Musimy się upewnić, że trafią one do właściwej osoby a nie do oszusta” – powiedział nadkomisarz policji w Prospect Heights, Al Steffen. Właściciel powinien skontaktować się z oficerem Jimem Zawlockim, numer telefonu: (847) 398-5511.

1