Header

W marcu Sąd Najwyższy Illinois wysłucha argumentów obrońców i przeciwników SAFE-T Act

W przyszłym miesiącu Sąd Najwyższy Illinois wysłucha argumentów dotyczących ustawy SAFE-T Act, eliminującej kaucję gotówkową. Jej przeciwnicy twierdzą, że zapis jest sprzeczny z konstytucją co zresztą potwierdził pod koniec ubiegłego roku sędzia okręgowy z Kankakee. Rozprawa ma się odbyć 14 marca. W poniedziałek biuro prokuratora generalnego Illinois złożyło wniosek wzywający sąd do odrzucenia ” teorii konstytucyjnych” podnoszonych przez przeciwników ustawy. W grudniu sędzia powiatu Kankakee Thomas Cunnington opowiedział się po stronie przeciwników SAFE-T Act na kilka dni przed wejściem w życie nowych przepisów i zablokował ich egzekucję. Pozew złożyło ponad 60 prokuratorów stanowych i szeryfów. Autorzy ustawy i zwolennicy reformy,  argumentowali, że kaucja gotówkowa jest niesprawiedliwa i nie przynosi korzyści dla bezpieczeństwa publicznego, gdyż niektórzy podejrzani o popełnienie przestępstw i tak są zwalniani przed procesem po wpłaceniu poręczenia majątkowego, podczas gdy inni są przetrzymywani w więzieniu z powodu braku zdolności finansowej do wniesienia kaucji. Natomiast przeciwnicy nowej regulacji twierdzą, że ustawodawcy naruszyli konstytucję stanu ustanawiając zmiany, gdyż nie zapytali o opinię wyborców, którzy powinni byli wypowiedzieć się na ten temat podczas stanowego referendum.

1