Header

W kwietniu rozpoczną się w Chicago zapisy do pilotażowego programu „500 plus”

W tym roku Chicago rozpocznie pilotażowy program wsparcia dla rodzin o najniższych dochodach. Otrzymają one od miasta po 500 dolarów miesięcznie. Program Chicago Resilient Communities Pilot jest największą tego typu inicjatywą w USA. Skorzysta z niego 5 tysięcy rodzin. Będą one co miesiąc przez rok otrzymywały wsparcie w kwocie 500 dolarów. Projekt przedstawiono już 3 lata temu jednak dopiero w tym roku zostanie on wdrożony. Przyznanie wsparcia finansowego odbędzie się na zasadzie loterii. Mogą w niej wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Chicago powyżej 18. roku życia, którzy z powodu pandemii koronawirusa doświadczyli finansowych problemów i których dochód nie jest wyższy niż ten określony przez władze federalne jako na skraju ubóstwa czyli na trzyosobową rodzinę nie może przypadać więcej jak 57 575 dolarów. Aplikacje przyjmowane będą od kwietnia na chicago.gov/city/en/sites/resilient-communities-pilot/home.html. Dodajmy, że władze Chicago uruchomiły jeszcze dwa inne programy wsparcia w ramach funduszu dla pracowników domowych na który przeznaczono 4.8 mln dolarów i tzw. Resiliency Fund dla osób, które nie otrzymały federalnych czeków stymulacyjnych podczas pandemii. Na ten fundusz wyasygnowano 10.7 mln dolarów. Szacuje się, że z wymienionych programów może skorzystać ponad 30 tysięcy mieszkańców Chicago.

1