Header

W Illinois zmniejsza się klasa średnia

W Illinois kurczy się klasa średnia. To efekt kryzysu ekonomicznego jaki rozpoczął się w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych – twierdzą autorzy raportu przygotowanego przez Uniwersytet Illinois Urbana-Champaign. Tendencja ta zresztą widoczna jest w całym kraju. W naszym stanie na początku lat 70-tych ubiegłego wieku ponad 59 procent mieszkańców zaliczano do tzw. klasy średniej, od pięciu lat grupa ta stanowi już 49 procent. Przeciętny dochód na rodzinę z klasy średniej wzrósł niewiele od 1980 roku z 79,300 dol rocznie do 80,800 dol w 2015. W przypadku rodzin lepiej sytuowanych kwota ta wzrosła ze 168,500 dol do 192,900 dol. Biorąc pod uwagę inflację, koszty utrzymania to w dalszym ciągu bardzo mało co oznaczać może po prostu zmniejszanie się klasy średniej. W skali całego kraju dochód na rodzinę z klasy średniej spadł w ciągu ostatnich 40 lat z 56 do 48 procent. Amerykanie zmuszeni są więc do drastycznych cięć w wydatkach co powoduje reakcję łańcuchową i wpływa na spadek osób z wyższym wykształceniem, konieczność przekwalifikowania się a także niższą stopę życiową – twierdzą autorzy badania.

1