Header

W Illinois wprowadzono nowe przepisy odnośnie zawieszania w prawach uczniów

Od ubiegłego tygodnia w szkołach w Illinois obowiązuje nowe prawo ograniczające zawieszanie uczniów za określone przewinienia. Ten sposób karania stosowany był od kilku lat w ramach zasady „zero tolerancji”. Często jednak dyrekcje szkół nadużywały swoich przywilejów i zawieszały młodych ludzi w prawach uczniów nie tylko z błahych powodów ale w dodatku na co najmniej dziesięć dni (lub nawet dłużej). Zgodnie z ustawą zatwierdzoną jeszcze w ubiegłym roku przez legislaturę stanową zawieszenie w prawach ucznia będzie metodą ostateczną i tylko w przypadkach uznanych za niebezpieczne. W ustawie opracowanej przez demokratyczną senator z Chicago, Kimberly Lightford zaznaczono, że szkoły w Illinois mogą zawiesić uczniów w ich prawach maksymalnie na 3 dni po wcześniejszym wykorzystaniu innych opcji dyscyplinarnych, konsultacji z psychologiem i skierowaniem na dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia. Zawieszenie może być tylko stosowane wobec uczniów stanowiących realne zagrożenie dla innych lub dla samej szkoły. W 2015 roku w Illinois karę zawieszenia w prawach ucznia zastosowano wobec ponad 296 tysięcy osób a rok wcześniej zawieszono ponad 340 tysięcy młodych ludzi. Zawieszenia stosowano wobec uczniów za przemoc wobec innych na terenie szkoły, narkotyki a także przynoszenie niebezpiecznych narzędzi ( także broni), w większości raportów brakowało jednak dokładnego sprecyzowania powodu zastosowania takiej kary. Dodajmy, że Kolorado i Północna Karolina wyeliminowały zasadę „zero tolerancji” z prawodawstwa w 2011 roku a Floryda już w 2009.

1