Header

W Illinois spadł wskaźnik stanów lękowych i depresji u dzieci

Poprawia się stan zdrowia psychicznego dzieci w Illinois – wynika z danych Annie Casey Foundation’s na 2022 rok. Wskaźnik stanów lękowych i depresji u najmłodszych mieszkańców naszego stanu spadł do 8.9 proc. Oznacza to, że około 213 tysięcy dzieci w wieku od 3 do 17 lat doświadcza pewnej formy załamania nerwowego. Warto dodać, że jeszcze w 2016 roku z depresją zmagało się w Illinois 10.7 proc dzieci. Liczby te obejmują małych pacjentów, poddanych specjalistycznemu leczeniu. Jednak w skali całych Stanów Zjednoczonych sytuacja według fundacji Annie Casey uległa pogorszeniu i aż 26 procent dzieci zmaga się ze stanami lękowymi lub depresją. Illinois uplasowano również na 23. miejscu stanów gdzie sytuacja dzieci utrzymuje się na dobrym poziomie. Niestety raport fundacji wskazuje również na brak specjalistów udzielających pomocy dzieciom zmagającym się z tego typu zaburzeniami. Przykładowo aż w 81 na 102 powiaty Illinois brakuje psychiatrów zajmujących się leczeniem dzieci. Brak ubezpieczenia zdrowotnego to kolejny problem mimo funkcjonowania stanowego programu All Kids, zapewniającego kompleksowe ubezpieczenie dla wszystkich dzieci niezależnie od statusu imigracyjnego.

1