Header

W Chicago rozpoczęły się zapisy do Dyktanda 2017

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce zaprasza na VIII, polonijną edycję, wielkiego, ogólnopolskiego konkursu ortograficznego Dyktando 2017 Chicago, które odbędzie się w niedzielę 29 października, 2017 o godzinie 1:30 po południu w Polish National Alliance przy 6100 N. Cicero Ave, w Chicago. W sprawdzianie może wziąć udział każdy, kto ma chce zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii. Osoba, która napisze najlepiej dyktando otrzyma tytuł: „Polonijnego Mistrza Ortografii”(oraz wysoką nagrodę pieniężną).Dyktando jest anonimowe, zakodowane prace nie będą oceniane lecz wyłonione zostaną te, z najmniejszą liczbą błędów, lub bezbłędne. Organizatorzy przewidzieli też spotkanie z autorką tekstu dyktanda, prof.Katarzyną Kłosińską. Zgłoszenia należy kierować na e-mail :dyktandochicago@gmail.com do 25 października.

1