Header

W Chicago powstają nowe place zabaw dla dzieci

W ciągu ostatnich trzech lat w Chicago powstało ponad 300 parków i placów zabaw dla dzieci poinformowały władze miasta. W 2013 roku burmistrz Rahm Emanuel zainicjował program “Chicago Plays” i obiecał, że w każdej dzielnicy będzie plac zabaw, gdzie dzieci będą mogły bezpiecznie spędzać czas. W tym przypadku Emanuel dotrzymuje słowa i faktycznie w wielu dzielnicach w ciągu ostatnich trzech lat pojawiły się miejsca, gdzie przychodzić mogą całe rodziny. Przeciętnie na plac zabaw przeznacza się 135 tysięcy dolarów, w sumie na ten cel z kasy miasta wyasygnowano 44 miliony dolarów – potwierdziło biuro burmistrza.

1